Voorwaarden

1. Door zijn bestelling aanvaardt de klant onze algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden. Volledige algemene voorwaarden beschikbaar op aanvraag.
 

2. Voor bestellingen van minder dan €95, worden er transportkosten bijgerekend van €9.50 voor leveringen in België of in Luxemburg, €12.50 voor leveringen in Nederland en  Frankrijk. Voor bestellingen van meer dan € 95 met een levering in België of in Nederland worden geen transportkosten aangerekend. Voor andere landen zal elke bestelling individueel beoordeeld worden. De goederen reizen steeds op risico van de koper. Bij schade of ontbrekende goederen is de bestemmeling eraan gehouden de vaststelling binnen de 5 werkdagen na aankomst per aangetekende schrijven te melden. 

 

Levering meubilair: Verschillende meubels die gemakkelijk in één te zetten zijn en veel handiger te transporteren indien gedemonteerd, kunnen als zodanig in pakket geleverd worden. Gratis levering op het gelijkvloers en in België. Voor levering in andere landen, op verdiep of op een moeilijk toegangbare plaats is er een toeslag. Gelieve vooraf de transportkosten aan te vragen.

 

Behalve een eventuele regeling naar keuze van FARLA MEDICAL BVBA, beperkt tot vervanging, aanpassing of herstel van het aangekocht artikel is elke verdere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

3. Garantie "tevreden of terugbetaald" (omruiling) is niet geldig voor toestellen, meubilair en dergelijke en enkel geldig mits voorafgaande schriftelijke toestemming en binnen de 5 werkdagen na faktuurdatum voor de ongebruikte goederen, terug gezonden aan Farla Medical in de originele, onbeschadigde verpakking met reden van terugzending en vergezeld van een fotocopie van de aankoopfactuur. Transportkosten voor retour zijn steeds ten laste van de klant. Bestellingen op speciale aanvraag kunnen niet teruggegeven worden.
 

4. De klant gaat akkoord met de beschikbare talen die vermeld zijn op de verpakking en in de bijsluiter.
 

5. Steriel medisch materiaal en verschillende van onze artikelen mogen enkel verkocht worden aan professionelen uit de medische sector.
 

6. De leveringstermijn wordt bij benadering opgegeven en is niet bindend. Het is afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad en de transporteur. Overschrijding van de leveringstermijn kan in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding of annulatie van de bestelling.
 

7. Indien de uitvoering van onze verplichtingen verhinderd wordt, zal de uitvoering van het contract geschorst worden indien de verhindering tijdelijk is, en nietig verklaard worden indien deze verhindering definitief is.

8. Onze facturen moeten steeds binnen de 8 dagen betaald worden. Afhankelijk van de aard van de bestelling kan een voorafbetaling gevraagd worden, dit is zeker zo voor toestellen en meubilair op bestelling en voor grotere bestellingen. Bij niet betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten aangerekend worden gelijk aan 2% per maand. Tevens zal er een schadevergoeding aangerekend worden van 15% met een minimum van 50 euro, naast de eventuele gerechtskosten. De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling hiervan. De aankoper kan ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen.
Indien de koper geen schriftelijke klacht indient binnen de 8 werkdagen, te rekenen vanaf de datum van verzending, worden onze facturen beschouwd als zijnde aanvaard.
 

9. Prijzen, afbeeldingen en teksten in onze website, catalogus en of promotiefolders (onder voorbehoud van zet- en berekeningsfouten) zijn informatief en niet contractueel, evenals de geschenken(die niet onder garantievoorwaarden vallen). Prijzen worden bevestigd voor de levering. Bij prijswijziging wordt u gecontacteerd. Promoties zijn enkel geldig  zolang de voorraad van de goederen strekt. 

10. Slechts 1 geschenk per klant per promotiecode en zolang de voorraad strekt.
 

11. De offertes gelden voor 15 dagen, leveringstermijn wordt altijd bij benadering opgegeven en is nooit bindend.
 

12. Bij betwisting is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

Zoek

Uitgebreid zoeken »

Categorien
Producenten

bekijk alle producenten


Spoedinkoop
Vul een artikelnummer in

Farla Medical bvba • Tel(BE): +32 3 285 95 86 / 87 • Tel(NL): 0800 022 9310 • Fax: +32 3 218 86 17 • email: medical@farla.com